دانشكده دامپزشكي با داشتن 6 كلاس درس و 5 كلاس مجهز به سيستم سمعي وبصري دربحث آموزشي ،دارای كتابخانه با 400 عنوان كتاب اختصاصي مربوط به رشته دامپزشكي با سالن مطالعه،سايت كامپيوتري با دارا بودن 19 سيستم ، همچنین دارای سالن اجتماعات(شهيد مطهري) جهت استفاده ی دانشجويان دكتري دامپزشكي مي باشد.

اتاق اساتيد ،دفاترمديران گروه هاي آموزشي ،دفتركارشناس رشته ،دفترمعاونت آموزش دانشكده ،دفتر معاونت پژوهشي ودفتر رياست دانشكده دامپزشكي.

دفتر مجله دانشكده (lمیکروبیولوژی مواد غذایی)

سرفصل دروس
لینکهای مفید