بیمارستانها

 

 

كلينيك دامپزشكي شهركيان:

بيمارستان وپلي كلينيك تخصصي دانشكده دامپزشكي واحد شهركرد در 7 كيلومتري مركز استان واقع درشهر كيان با مساحتي بالغ بر 3696 متر مربع درسال 1375 تاسيس شده كه يكي از مراكز تشخيصي و درماني مرجع دامپزشكي دراستان چهارمحال وبختياري مي باشد.اين بيمارستان داراي بخش هاي تخصصي داخلي دام هاي بزرگ ،جراحي دام هاي بزرگ وكوچك ،بيماريهاي توليد مثل و مامائي ،كالبدگشائي ،بيماريهاي طيور ،داخلي دامهاي كوچك ،راديولوژي ،پاتولوژي ،آزمايشگاه و داروخانه مي باشد.

تجهيزات موجود دركيلينيك نيز شامل آندوسكوپ ،دستگاه پرتابل راديولوژي و سونوگرافي(داپلر) ،اكوكارديوگرافي ،دستگاه پروسسور اتوماتيك راديولوژي ،ست كامل دندان پزشكي    ،دستگاه ECG  (الكتروكاريوگراف قلب) ،ست كامل جراحي وارتوپدي ،دستگاه افتالموسكوپ ،دستگاه بيهوشي استنشاقي ،تخت اتوماتيك جراحي اسب و گاو ،اتوكلاو و بن ماري مي باشند.

دراين بيمارستان روزانه تعداد 120 دانشجوي دكتري حرفه اي دامپزشكي در بخش هاي مختلف مشغول به تحصيل و اموزش هستند.دراين مركزدر راستاي آموزش و پژوهش جهت دانشجويان و اساتيد ،سايت كامپيوتري ،كتابخانه ،سالن اجتماعات ،سلف سرويس و كلاس هاي آموزشي ايجاد گرديده است .

اين مركز علاوه بر آموزش دانشجويان به صورت تمام وقت ،خدمات دامپزشكي را در بخش هاي مختلف دامهاي بزرگ و كوچك ،طيور ،جراحي ،راديولوژي ،سونوگرافي و آزمايشگاه ارائه مي نمايد.همچنين در قسمت ديگري از بيمارستان ،گاوداري و مرغداري تحقيقاتي ،شيردوش و يخچال نگهداري شير ،كوره لاشه سوز بيمارستاني ،بخش قرنطينه ،اصطبل پرورش و نگهداري اسب و انبار علوفه تعبيه گرديده است .لازم به ذكر است كه بيمارستان دامپزشكي شهر كيان به لحاظ تعداد مراجعات در طول سال و امكانات خدماتي جزء يكي از بهترين مراكز دامپزشكي در كشور محسوب مي شود.

 

 


پلي كلينيك تخصصي دام كوچك اصفهان:

اين مركز به عنوان تنها كلينيك تخصصي - دانشگاهي در شهر اصفهان و چند استان همجوار مي باشد كه در خيابان رودكي در چهار طبقه با متراژ 700 متر مربع بنا شده وداراي كادر مجرب و متخصص بوده و پذيراي دانشجويان دوره اينترني دكتري دامپزشكي مي باشد . اين مجموعه داراي قدمتي 15 ساله بوده و علاوه بر سيستم آموزش دانشجويان ،خدمات تخصصي مربوط به  حيوانات خانگي نيز انجام مي پذيرد .اين خدمات شامل :تشكيل شناسنامه هاي بهداشتي ،واكسيناسيون ،درمان هاي تخصصي و آموزش هاي مربوط به تغذيه و نگهداري حيوانات مي باشند.

سيستم آموزش دانشجويان درقالب دروس كارورزي 1 و2 ،عمليات درمانگاهي و كارآموزي دام هاي كوچك ارائه مي شود.در بحث درمان نيز بخش هاي تخصصي داخلي ،جراحي ، راديولوژي ،اكوكارديوگرافي ،سونوگرافي و پرندگان زينتي وجود داشته كه توسط دو متخصص داخلي ،يك متخصص جراح ،يك متخصص راديولوژي و يك كارشناس آزمايشگاه پشتيباني ميگردد.

تجهيزات موجود در كلينيك نيز شامل آنوسكوپ ،دستگاه پرتابل راديولوژي ،ست كامل دندان پزشكي ،دستگاه ECG (الكتروكارديوگراف قلب) ،ست كامل جراحي و ارتوپدي ،دستگاه افتالموسكوپ و آزمايشگاه تشخيصي مي باشد كه در حد توان خود تاكنون خدمات ارزنده اي را به مراجعين ارائه نموده است .

سرفصل دروس
لینکهای مفید