گروه پاتوبیولوژی

دكترالهام مقتدائي(مديرگروه) 


دكترحسن ممتاز


 

دكترسيدرضاحسيني 


دكترعلي شريف زاده


دكتركورش منوچهري


دكترعبدالرسول نامجو


 

دکتر حمیدرضا بهرامی سامانی

سرفصل دروس
لینکهای مفید